Zde je ukázka několika domů a popis materiálů.

Váš dům bude Váš domov, a tak musí splňovat Vaše nároky nejen estetické, ale rovněž funkční a ekonomické. Skloubení těchto požadavků v konkrétní lokalitě není jednoduchý úkol. Proto Vám zde nabízíme několik návrhů rodinných domů, včetně orientačních cen.

V případě, že Vás některý z návrhů zaujme, dopracujeme jej dle Vašich konkrétních požadavků a dle konkrétní lokality. V opačném případě Vám připravíme individuální řešení.

Naše rodinné domy jsou navrhovány s vědomím nutnosti nízkých pořizovacích i provozních nákladů při zachování kvality výstavby a komfortu bydlení.

Při standardním řešení je dům založen na betonových základových pasech ( s využitím bednících dílců ) s podkladní deskou. Spodní stavba je mPVC pásy izolována proti zemní vlhkosti s přihlédnutím k radonovému indexu pozemku. Pro svislé nosné konstrukce je využito certifikovaného systému s deskami RIGIDUR. Obvodové stěny jsou provedeny jako dřevěné ( konstrukční hranoly KVH, DUO ) rámové konstrukce s výplní z minerální vlny tl. 160 mm a s oboustranným opláštěním sádrovláknitými deskami. Nosný systém je doplněn o vnitřní ztužující stěny s obdobnou konstrukcí. Stropní konstrukce nad přízemím je dřevěná ( konstrukční hranoly KVH, DUO ) trámová s celoplošným bedněním, sádrokartonovým podhledem a vloženou minerální vlnou. Stropní konstrukce nad posledním patrem je tvořena konstrukcí krovu ( vaznicová konstrukce nebo příhradové vazníky ) s celoplošným bedněním ( dle spádu ), sádrokartonovým podhledem a vloženou minerální vlnou min. tl. 200 mm ( u vazníkových krovů ) nebo 240 mm ( u vaznicových krovů ). Střešní krytina je tašková betonová nebo pálená. Na příslušných místech jsou provedeny parotěsné a pojistné folie.

Instalační předstěny a dělící příčky jsou sádrokartonové na ocelový nebo dřevěný rošt, příčky s vloženou minerální vlnou. Schodiště do patra je celodřevěné. Hrubé podlahy jsou provedeny podlahovými sádrovláknitými deskami na podlahové polystyrenové desky tl. 100 mm v přízemí nebo na dřevovláknité desky tl. 50 mm v patře. Nášlapné vrstvy jsou keramické dlažby, lamino lamely, koberce a linolea. Obvodové konstrukce včetně spodní stavby jsou opatřeny kontaktním zateplovacím pláštěm s polystyrenem tl. 80 mm a hladkou akrylátovou omítkou. Vstupní dveře a okna jsou plastová, zasklená izolačním dvojsklem. Vnější parapety jsou z barvených FeZn plechů, vnitřní parapety jsou laminované. Vnitřní dveře jsou laminované, osazované do obložkových zárubní. Systém svodu dešťových vod ze střech je z barvených FeZn plechů. Součástí standardního řešení je hrubá úprava okolního terénu jako ochrana proti promrzání kontaktních konstrukcí.

Při nadstandardním řešení jsou tloušťky izolantů stanoveny dle individuálních požadavků.

Vytápění domu je standardně řešeno jako teplovodní s radiátory se středovým připojením, v přízemí je možné provedení podlahového topení. Jako zdroj tepla se navrhuje elektrokotel nebo plynový kondenzační kotel. Regulace systému se navrhuje v závislosti na systému vytápění. Ohřev teplé vody je řešen v závislosti na použitém zdroji tepla v přímo- nebo nepřímotopných zásobnících. Individuálně je možné rovněž použít jiné zdroje tepla a způsoby ohřevu teplé vody ( tepelná čerpadla, solární ohřev, řízené větrání s rekuperací ... ).

Jakékoliv materiály lze měnit dle individuálních požadavků, avšak při zachování vhodnosti jejich použití.

 

 

Toto jsou navržené domy pro Vaší inspiraci, které je možné realizovat, popřípadě upravit dle Vašich potřeb. Samozřejmě Vám postavíme dům dle Vašich představ a požadavků, pokud to náš konstrukční systém umožní.

 

  • BORGUND   

  • NARVIK I.   

  • NARVIK II. 

  • MO I RANA  

  • HAMAR I.     

  • HAMAR II.    

  • KOPPANG    

  • ALVDAL       

  • SOLIA         

CENÍK 2015 PDF

Základní obalové konstrukce

Nadstandartní obalové konstrukce

Kompletní katalog ke stažení v pdf.